ROT-avdrag

Passa på att utnyttja ROT-avdraget.

Du kan dra av 30% av arbetskostnaden ända upp till 100.000 kronor i ett hushåll med två personer – 50.000 kronor per individ. Detta enligt de nya reglerna som trädde i kraft 1 januari 2016.

Vi sköter all kontakt med Skatteverket.